login

uw bestellingen     contact     over ons  

EnergieAnders biedt een scala aan produkten en diensten waarmee u op een zo economische wijze invulling kunt geven aan een duurzamere omgeving, zowel voor uzelf als voor uw naasten. Tegenwoordig behoort het zelf produceren van duurzame energie tot de mogelijkheden: zonnestroom met behulp van kleinschalige systemen, via coöperatieve samenwerkingsverbanden en met grote bedrijfsinstallaties. EnergieAnders levert, ontwerpt en bouwt zonnestroominstallaties in alle soorten en maten: van 1 zonnepaneel tot systemen van duizenden zonnepanelen.
Sommige producten leveren wij via deze webwinkel. U kunt veilig bestellen en betalen (we voldoen aan de PSD2 richtlijn voor betaaldienstenPSD2 richtlijn voor betaaldiensten).
Voor grotere bestellingen, projecten en diensten kunt u een offerte aanvragen. We nemen in de regel binnen een werkdag contact met u op.

Omvormers in soorten en maten

Omvormers zetten gelijkstroom uit zonnepanelen om in de wisselstroom die nodig is voor de elektrische apparaten in huis, op kantoor, uw bedrijfsgebouw enz. Omvormers zijn daarnaast veel meer dan alleen stroom- en spanningsomzetters. Een omvormer voert een toenemend aantal andere taken uit en kan worden beschouwd als het multifunctionele zenuwcentrum van de zonnestroominstallatie.

Omvormers bewaken en controleren de zonnestroominstallatie:

 • Variabele gelijkstroom omzetten naar wisselstroom
 • Optimaliseren van de prestaties van de zonnepanelen (MPP-tracker)
 • Verzamelen van opbrengstgegevens
 • Controleren van het functioneren van de installatie
 • Afschakelen bij te hoge spanning in het elektriciteitsnet
 • Afschakelen als de spanning van het elektriciteitsnet wegvalt
 • Via internet versturen van meetgegevens
 • Communiceren met batterijsystemen en andere meet- en regelapparatuur.

Bij netgekoppelde systemen verbreken omvormers automatisch de verbinding met het openbare elektriciteitsnet als de spanning in het elektriciteitsnet te hoog is of helemaal naar nul Volt is teruggezakt. Zo beschermen omvormers het systeem tegen overbelasting. En ze beschermen de onderhoudsmensen van het elektriciteitsbedrijf als die onderhoud moeten plegen of storingen verhelpen aan het elektriciteitsnet.
Bij autonome en back-up systemen met elektriciteitsopslag (batterijen) zorgen omvormers voor een ononderbroken levering van elektriciteit. Een autonoom systeem werkt geheel zelfstandig in bijvoorbeeld vakantiehuisjes of op boten. Een back-up systeem zal bij een stroomstoring op het elektriciteitsnet direct overschakelen naar de batterij en het systeem van het openbare elektriciteitsnet afkoppelen.

De omvormer zal onder alle omstandigheden proberen om optimaal energie (zonnestroom) te produceren. Hiervoor heeft een omvormer een MPP-tracker (maximum power point) die continu de gelijkspanning en stroom van de zonnepanelen instelt.


Soorten omvormers

Oorspronkelijk werkten omvormers met een transformator om de juiste wisselspanning te kunnen produceren. De omvormers met transformator zijn volledig verdwenen van de markt en alleen nog als tweedehandsje te kopen. Er worden al enige tijd nieuwe typen elektronische omvormers geleverd.

Naast de techniek worden omvormers ook verdeeld naar hun toepassing.

 • String omvormers (ook wel seriële omvormer genoemd)
 • Micro omvormers (dit zijn eigenlijk kleine seriële omvormers)
 • Optimizer omvormers (Dit zijn stringomvormers die alleen kunnen werken met bijpassende elektronica: optimizers)

String (seriële) omvormers

Bij string omvormers worden zonnepanelen achter elkaar gekoppeld. Ze zitten in serie in een ketting (string), waardoor de spanningen van de zonnepanelen bij elkaar worden opgeteld. Vergelijk dit maar met het in serie schakelen van 3 batterijen van 1,5 Volt, die samen 4,5 Volt leveren. Zo leveren 10 zonnepanelen van 35 Volt dus 350 Volt spanning aan de omvormer.
De omvormer en de zonnepanelen moeten goed bij elkaar passen. Hierbij moeten de geproduceerde spanning, stroom en het vermogen (spanning maal stroom) van de string(s) zonnepanelen goed passen bij de randvoorwaarden die de omvormer stelt. Als de combinatie niet optimaal is, zal de zonnestroominstallatie minder goed werken.SMA SunnyBoy 1 5 2 5 Omvormercompacttransparant
Een goede stringomvormer haalt een energierendement van boven de 97%.

De zonnepanelen zijn dus in serie geschakeld. Als er een zonnepaneel minder goed presteert, bijvoorbeeld door schaduw, dan zal de opbrengst van de gehele string kunnen afnemen. Door met verschillende kleine omvormers te werken, kunnen verschillen in opbrengst toch optimaal worden opgevangen. De grotere omvormers hebben vaak 2 of 3 MPP-trackers, waarmee de zonnepanelen in 2 of 3 groepen verdeeld optimaal kunnen worden ingesteld.
Sommige omvormermerken hebben voor schaduwproblemen een oplossing gevonden en kunnen zelfs met enige schaduw toch een goede opbrengst genereren. SMA Optitrack is zo'n oplossing die schaduwverliezen kan wegwerken, terwijl het toch een stringomvormer betreft.

Stringomvormers kunnen zowel binnen als buiten worden geplaatst. Bij plaatsing buiten is wel tenminste een IP65-certificering noodzakelijk.

De marktleider op het gebied van Stringomvormers is het Duitse SMA.
Naast SMA levert EnergieAnders ook stringomvormers van Fronius en Steca.

Micro-omvormers

Vooral in de USA zijn micro-omvormers erg populair. Ook in Nederland worden regelmatig micro-omvormers toegepast. Op een micro-omvormer worden meestal 1 of 2 zonnepanelen aangesloten. Het voordeel is dat deze omvormers buiten, achter de zonnepanelen worden gemonteerd. Er hoeft binnen geen ruimte te worden gereserveerd voor het plaatsen van een grote omvormer. Er komt direct wisselstroom van de installatie. Als er schaduw op de zonnepanelen kan vallen of als de zonnepanelen in verschillende oriëntaties liggen, kan elke micro-omvormer een optimale energieopbrengst geven. Elke micro-omvormer heeft immers een MPP-tracker.

Een verder voordeel van een goede micro-omvormer is dat deze in de regel 20 jaar productgarantie meekrijgt.
Een nadeel van micro-omvormers is dat ze een relatief laag energierendement hebben van 96% of minder.

De marktleider op het gebied van micro-omvormers is het Amerikaanse Enphase.

Optimizer systemen

Bij optimizers wordt geprobeerd om de voordelen van stringomvormers en micro-omvormers te combineren. De MPP-tracker is uit de omvormer gehaald en wordt net als een micro-omvormer achter de zonnepanelen geplaatst. Ook nu worden 1 of meer zonnepanelen op een optimizer aangesloten. De optimizers worden in serie (string) aangesloten en de string wordt aangesloten op een centrale omvormer die binnen of buiten geplaatst kan worden. De optimizers communiceren met deze omvormer (of aparte bewakingsunit), zodat het systeem als geheel ook optimaal werkt. Deze omvormer heeft als hoofdtaak om gelijkstroom zo efficiënt mogelijk om te zetten naar wisselstroom. In de regel met een rendement van boven de 96%.

De marktleiders op het gebied van optimizers zijn Solaredge en Tigo. Beide merken hebben een verschillende aanpak.
Bij Solaredge moeten alle zonnepanelen van optimizers zijn voorzien en worden aangesloten op een bijpassende omvormer van Solaredge. Een voordeel is dat alle zonnepanelen worden gemonitord. Een nadeel is dat er veel extra elektronica noodzakelijk is, ook op zonnepanelen die geen last hebben van schaduw. Bij een systeem met 10 zonnepanelen worden ook 10 optimizers geplaatst. Dit verhoogt de investering.
Tigo heeft een iets andere aanpak. Hun optimizers kunnen met een aantal omvormermerken worden gecombineerd. Daarbij is het niet nodig om alle zonnepanelen van een optimizer te voorzien. Als er maar 2 zonnepanelen uit een string van 10 last hebben van schaduw kan worden volstaan met slechts 2 optimizers. De string van 10 zonnepanelen, waarvan 2 een optimizer hebben, wordt aangesloten op een stringomvormer van SMA of Fronius.

Een fundamenteel verschil tussen Solaredge en Tigo optimizers is dat Solaredge probeert om een string zo veel mogelijk een vaste spanning te geven en dat Tigo probeert een vaste stroomsterkte vast te houden. Een optimizer van Solaredge kan de paneelspanning dus verlagen en verhogen (booster). Een optimizer van Tigo zal alleen de spanning verlagen om de stroomsterkte van de string te volgen. De stroomsterkte wordt bepaald door de MPP-tracker van de omvormer. Bij de maximale stroomsterkte schakelt de optimizer van Tigo uit.
Hierdoor zal een systeem met optimizers van Tigo minder stroom verbruiken: (geen booster en geen MPP-tracker per paneel).

EnergieAnders levert optimizers (systemen) van Solaredge en Tigo.

Plaatsing van de omvormer

Micro-omvormers en optimizers worden buiten geplaatst. Ook de betere merken stringomvormers kunnen buiten worden geplaatst. Maar meestal worden deze omvormers binnen geplaatst. Het is van groot belang dat de omvormer rondom vrije ruimte heeft. Het elektrisch energieverlies (energierendement is bijvoorbeeld 97%) moet namelijk in de vorm van warmte worden afgevoerd. (in dit voorbeeld 3%). Er moet dus een vrije luchtstroming langs de omvormer mogelijk zijn. In de praktijk betekent dit een vrije ruimte van 20 cm rondom de omvormer. De omvormer moet de geproduceerde warmte voldoende goed kwijtraken, omdat hij anders te warm wordt. Goede omvormers hebben een temperatuursbeveiliging en zullen uitschakelen. Na afkoelen zal de omvormer automatisch weer inschakelen. Er treedt dan wel productieverlies op.

Sommige kleine omvormers hebben een externe ventilator, waarmee warmte geforceerd kan worden afgevoerd. Deze omvormers maken dan wel veel geluid. Vergelijkbaar met een klassieke pc. Ook dit is van invloed op de plaatsing van de omvormer. Zo'n omvormer met externe ventilator wordt liefst ver van woon- of werkruimte geplaatst.
Er is nu echter een toenemend aantal omvormers dat geen externe ventilator meer heeft. Het enige geluid dat deze omvormers produceren (als ze goed van kwaliteit zijn) , is 's morgens een klik bij het inschakelen en 's avonds een klik bij het uitschakelen. Sommigen vinden het klikken van een intern relais al storend. Dus wat voor omvormer er ook wordt geplaatst: zorg dat deze geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 41

Omvormers

2 weken

SMA Tripower 8000-TL-10

SMA Tripower 8000TL-10, trafoloze 8200 Wp 3-fase omvormer ...

2 weken

SMA Tripower 10000-TL-10

SMA Tripower 10000TL-10, trafoloze 10200 Wp 3-fase omvormer ...

2 weken

SMA Tripower 12000-TL-10

SMA Tripower 12000TL-10, trafoloze 12250 Wp 3-fase omvormer ...

2 weken

SMA Tripower 15000-TL-10

SMA Tripower 15000TL-10, trafoloze 15340 Wp 3-fase omvormer ...

2 weken

SMA Tripower 17000-TL-10

SMA Tripower 17000TL-10, trafoloze 17410 Wp 3-fase omvormer ...

2 weken

SMA Tripower 5000-TL-20

SMA Tripower 5000TL-20, compacte trafoloze 5100 Wp 3-fase ...

2 weken

SMA Tripower 6000-TL-20

SMA Tripower 6000TL-20, compacte trafoloze 6125 Wp 3-fase ...

2 weken

SMA Tripower 7000-TL-20

SMA Tripower 7000TL-20, compacte trafoloze 7175 Wp 3-fase ...

12 weken

SMA Tripower 8000-TL-20

SMA Tripower 8000TL-20, compacte trafoloze 8200 Wp 3-fase ...

12 weken

SMA Tripower 9000-TL-20

SMA Tripower 9000TL-20, compacte trafoloze 9225 Wp 3-fase ...

2 weken

SMA Tripower 15000-TLEE-10

SMA Tripower 15000TLEE-10, trafoloze 15260 Wp 3-fase ...

2 weken

SMA Tripower 20000-TLEE-10

SMA Tripower 20000TLEE-10, trafoloze 15260 Wp 3-fase ...

2 weken

Steca Grid 3600

Steca Grid 3600W omvormer.

2 weken

Steca Grid 3000

Steca Grid 3000W omvormer.

2 weken

Steca Grid 4200

Steca Grid 4200W omvormer.

2 weken

Steca Grid 1800

Steca Grid 1800W omvormer.

2 weken

Steca Grid 2300

Steca Grid 2300W omvormer.

2 weken

Steca Grid 3010

Steca Grid 3000W omvormer.

SolarEdge P300 optimizer

SolarEdge P300 Optimizer voor zonnepanelen tot 300Wp.

SolarEdge P500 optimizer

SolarEdge P500 Optimizer voor zonnepanelen tot 500Wp.

Pagina 1 van 3
EnergieAnders Sinds 2009 EnergieAnders - zonnepanelen - zonneboilers - warmtepompen - accusystemen - laadpalen - energieadvies Zonnekeur Installateur      
EnergieAnders is Solarwatt Premium Partner en levert zonnepanelen, omvormers en accusystemen   EnergieAnders is Solarwatt Premium Partner en levert zonnepanelen, omvormers en accusystemen    Sunpower Authorized Partner   IBC Solar    
  EnergieAnders levert SMA omvormers en monitoring     EnergieAnders levert Solaredge omvormers en optimizers  
viessmann beeldmerk ClimaLevel verwarming powered by EnergieAnders

EnergieAnders B.V.  -  Tilburg - 's-Hertogenbosch - Oostkapelle - Papendrecht  -  KvK: 57943141  -  tel. 085 877 1822  -  info@energieanders.nl